Maud Kyndel Hanser

Maud Kyndel Hanser
Designer, mannekäng och modelärare

Mauds klädintresse började tidigt, kanske redan när hon satt hos sin farmor och sorterade knappar. Därför var det inget under för hennes föräldrar när hon i mitten av femtiotalet gav sig av till Paris för att lära sig tillskärning och design på den välrenommerade skolan Napolitano. Hon var redan då sömnadslärarinna i Stockholm.

 
  Tillbaka till "Vi på skolan" Nästa sida
 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.