Postadress:
Klädskolan AB
Box 201 36
104 60 Stockholm


Telefon:
08-663 26 65


Telefax:
08-663 26 66


E-postadress:
info@kladskolan.se


Org nr:
5556139-3579

 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.