Frågor & svar
Hur lång tid tar kursen?

Det beror på hur mycket tid du vill och kan lägga ned på studier. Det vanliga är en lektion i månaden och hela kursen inom två år. Det finns dock elever som klarar kursen på ett halvår. Du väljer alltid studietakten själv, men vill du genomföra kursen snabbare än månadsvis, fordras att du betalar kursen kontant, vilket ju också ger ett bättre pris.


 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.