Frågor & svar
Kan jag skriva ut ett kursbrev?

Kursbreven är i ett så kallat PDF-format och kan skrivas ut precis som vilket annat dokument som helst med de flesta laser- eller bläckstråleskrivare. För att läsa och/eller skriva ut ett kursbrev måste du ha programmet Adobe Acrobat Reader som finns att ladda här.


 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.