Frågor & svar
Om jag kör fast?

Klädskolan har kunniga lärare som då hjälper dig tillrätta. Du kan e-posta din fråga när som helst och ha svar inom några dagar.

Känns det svårt att formulera frågan skriftligen, be oss ringa dig så gör vi det. Glöm bara inte att ange telefonnummer och lämplig tid.


 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.