Frågor & svar
Blir inte modellerna otidsenliga?

Alla kläder, oavsett hur modet förändras, bygger på vissa grundkunskaper i sömnad och tillskärning/mönsterkonstruktion. Det är desssa kunskaper som Klädskolan förmedlar i sina två kurser. I lektionerna utgår vi från grundmodeller men visar också med teckningar och text hur dessa kan ge upphov till andra modeller. Kursernas syfte är alltså att lära ut konsten att kunna göra kläder efter egna idéer, modets svängningar och eget behov.


 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.