Frågor & svar
Vad behöver jag för utrustning?

Du behöver ha tillgång till dator (PC eller Mac) med Internetuppkoppling, gärna också en laser- eller bläckstråleskrivare. Dessutom behöver du en e-post adress. Du kan få en gratis e-postadress hos Passagen.se.

Denna webbsida fungerar bäst med Internet Explorer 5.0 eller senare.

Du behöver en symaskin. Det räcker gott med en enkel sådan som syr raksöm och sicksacksöm.

Tillskärningskursens första lektion sid. 6 anger vad du behöver för att kunna rita mönster. Se provlektionen!

Sykursen lektioner har på en av de första sidorna alltid en anvisnig om vad du behöver av tyg och sybehör för just den lektionen. Se provlektionen!


 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.