Frågor & svar
Hur hanterar Klädskolan mina uppgifter?

Klädskolan behandlar alla dina uppgifter som konfidentiella. Du kan som elev godkänna om du vill få nyheter och erbjudanden från andra företag via din e-post om du vill, det kan ju vara bra erbjudanden. Men det är helt frivilligt.


 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.