Frågor & svar
Jag tycks ha tappat bort ett tidigare lektionsbrev, kan jag få ett nytt?

Logga in på dina sidor och gå in på kursöversikten. Klicka på den lektion som du eftersöker och beställ ett nytt lektionsbrev. Beställningen kommer att noteras och lektionsbrevet skickas till dig via e-post utan extra kostnader.


 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.