Frågor & svar
Kan jag göra kopior av kursbreven till min kompis?

Nej. Det är till och med ett lagbrott då allt som är skrivet i kurserna samt mönsterark, skallinjaler och allt som finns på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen. Utan elevnummer kommer dessutom din kompis inte kunna göra proven ej heller få intyg på genomgången kurs och därmed vara ovetande om hon/han lärt sig något eller inte. Misstanke om brott mot detta berättigar Klädskolan AB att stänga av vederbörande elev utan ytterligare ersättning till dess att brottsmisstanke är utredd.


 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.