Frågor & svar
Hur många gånger kan jag skriva ut kursbrevet?

Förutsatt att det är för eget bruk och att filen ligger på din hårddisk, kan du skriva ut det hur många gånger som helst. Du kan dock bara ladda hem ett och samma lektionsbrev från Klädskolan 3 gånger p.g.a. stora belastningar på servern. Du kan däremot skicka in en förfrågan till Klädskolan och få lektionsbrevet skickat till dig via e-post.


 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.