Frågor & svar

Har du en fråga så kanske andra redan har ställt den. Nedan visas de vanligasta frågorna. Tryck på en av dem för att få reda på svaret. Skulle inte din fråga finnas med kan du skicka den.

» Vad är PDF?
» Vad är Acrobat Reader?
» Hur vet jag om jag min dator kan läsa lektionsbreven?
» Kan jag göra kopior av kursbreven till min kompis?
» Jag kan inte hitta kursbrevet på min hårddisk!
» Jag tycks ha tappat bort ett tidigare lektionsbrev, kan jag få ett nytt?
Tillbaka

Nästa sida
 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.