Frågor & svar

Har du en fråga så kanske andra redan har ställt den. Nedan visas de vanligasta frågorna. Tryck på en av dem för att få reda på svaret. Skulle inte din fråga finnas med kan du skicka den.

» Om jag bor UTOMLANDS, kan jag ändå gå Klädskolans kurser?
» Vilka "meriter" ger Klädskolans kurser om jag efter genomgången kurs vill söka mig vidare inom mode/klädsömnadsbrancshen?
» Vad behöver jag för utrustning?
» Blir inte modellerna otidsenliga?
» Måste jag ha en färgskrivare?
» Hur många gånger kan jag skriva ut kursbrevet?
Tillbaka

Nästa sida
 
© 2000 - 2018 Klädskolan AB. Allt material på denna webbplats, inklusive kursbrev är skyddade enligt upphovsrättslagen. Duplicering
utan skriftligt tillstånd för annat än personligt bruk, är ett brott mot internationell upphovsrättslag och polisanmäls omgående.
Webbplatsen är utvecklad av CAVE Stockholm AB. Illustrationer av Jane Bark och Helene Boman Bengtsson.